Bağımsız Denetim Firması Seçimi


Tarih : 31 Mart 2015 Salı, 08:45

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 'nun ilgili mevzuatı gereği,

2015 yılına ait Denetçi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi. 


Yazıcıya Gönder :   |