Site Kullanım Koşulları


İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin ve/veya İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ Web Sitesi'nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin,  reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikte, reklam içeriklerinde yer alan beyanları İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin garanti/taahhüt etmediği, beyanlara ait tüm sorumluluğun beyan sahibi ve/veya reklam verenlere ait olduğu, İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu, bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ  tarafından garanti edilmemektedir.

Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ‘nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193’e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından beyan edilmiştir.


Tarih : 04 Nisan 2016 Pazartesi 11:35

Yazıcıya Gönder :   |