Kalite, İSG ve Çevre Politikamız


 • Müşteri ile iletişimden başlayarak; Baskı hazırlık, baskı ve baskı sonrası hizmetlerde bütün sorumlularımızla, işin başından sonuna kadar sınırsız müşteri memnuniyetini ve bunun sürekliliğini sağlamak,
 • Baskı merkezlerimiz ile çalışanlarımızı, mevcut kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak sürekli geliştirmek.
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile İnsan Kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanarak, çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımıza dürüst ve adil bir yönetim anlayışı ile yaklaşarak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasına izin vermemek,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederek çalışanlarımızın mesleki gelişimi için gerekli çabayı göstermek ve özel hayatlarına da vakit ayırmalarını sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde ; Doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını asgariye indirmek, atıkları mümkün olduğunda yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek, çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak,
 • Baskı hazırlık ve baskı sürecine ilişkin bütün hizmetlerimizi kendi bünyemizde ve en ileri teknolojiyle sağlamak, tüm faaliyetlerimizde kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmak,
 • İş ve çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanlarımızın aktif katılımını sağlayarak ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘’sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’’ hedefine ulaşmaya çalışmak,
 • Yasal yükümlülüklerimize, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC® ve TSE Standartları ile, yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına zararlı, olumsuz etkileri önlemeyi, kendimiz ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü tedbiri almak, korumayı sağlamak,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir. 16.12.2016 (6)

 

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. FSC® POLİTİKASI             

Kuruluşumuz FSC® Sertifikasına sahip olduğu süre zarfında doğrudan veya dolaylı olarak FSC® tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder:

 •  Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,
 •  Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,
 •  Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi,
 •  Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü,
 •  Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılması,
 •  Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda  tanımlanan, ILO Temel Sözleşmelerinin herhangi birinin ihlali. (19.08.2016)