Yönetim Kurulu


Adı Soyadı Unvanı
İsmail Kapan Başkan ve Genel Yayın Yönetmeni
Ukaşe Gümüşer Başkan Vekili ve Genel Müdür
Yılmaz Türk Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Sadık Söztutan Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Arvas Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi
Necmi Özer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Hüsnü Gündüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Murat Memioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi