Özel Durum Açıklamaları


17- 03.07.2024 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

16- 28.06.2024 Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye Atanması Hk.

15- 20.06.2024 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması

14- 20.06.2024 2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Ek-1: 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

13- 20.06.2024 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ek-1: 20.06.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2: 20.06.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Ek-3: 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

12- 27.05.2024 2023 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul’a Yapılacak Teklif Hk

Ek: 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

11- 27.05.2024 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ek: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

10- 22.05.2024 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek-1: 2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

9- 06.05.2024 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek-1: 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

8- 03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı

7- 26.04.2024 Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri Hk.

6- 26.04.2024 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlzam ve İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.

5- 26.04.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Ek-1: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2: Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

4- 03.04.2024 Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında

Ek-1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

3- 03.04.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Ek: Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

2- 29.03.2024 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.

1- 18.03.2024 Pay Geri Alımı Hakkında

35- 24.11.2021 Hasılat Paylaşım Sözleşmesi Hk

34- 15.11.2021 Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk.

Ek-1: İhlas Gazetecilik A.Ş. Fon Kullanım Raporu 

33- 05.11.2021 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Hk.

32- 05.11.2021 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Hk.

31- 05.11.2021 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Hk.

30- 08.10.2021 Faaliyet Konusunun Genişletilmesi ve Şube Açılışı Hk.

29- 23.08.2021 Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk. 

Ek-1: İhlas Gazetecilik A.Ş. Fon Kullanım Raporu

28- 16.08.2021 Sermaye Artırımının Tescili Hk.

27- 02.08.2021 Esas Sözleşme 6. Madde Değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulunca Onaylanması Hk

Ek-1: SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni

26- 06.07.2021 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında

25- 05.07.2021 Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliği 

Ek-1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

24- 25.06.2021 Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk

23- 21.06.2021 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

EK- IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

22- 21.06.2021 Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Payların Borsa Birincil Piyasa Satış Tarihleri

EK-1: İhlas Gazetecilik A.Ş. Kullanılmayan Pay Raporu

EK-2: IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

21- 18.06.2021 Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama

Ek:  İhlas Gazetecilik A.Ş. Kullanılmayan Pay Raporu

20- 05.05.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili ve TTSG İlanı

19- 05.05.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

18- 03.05.2021 Bedelli Sermaye Artırımı İşleminde Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hk.

17- 30.04.2021 Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması Hk.

16- 28.04.2021 Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi

15- 28.04.2021 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlzam ve İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.

14- 28.04.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması

13- 28.04.2021 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Ek-1: 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

12- 28.04.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ek-1: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Ek-3: 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

11- 06.04.2021 Bilgilendirme Politikası

Ek-1: İhlas Gazetecilik A.Ş. Bilgilendirme Politikası

10- 06.04.2021 Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek-1: İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

09- 06.04.2021 Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

Ek-1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

08- 06.04.2021 2020 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul’a Yapılacak Teklif Hk.

Ek-1: 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

07- 02.04.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ek: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

06- 31.03.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05- 17.02.2021 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek: 01.01.2020-31.12.2020 Yılı Gelir Tablosu

04- 21.01.2021 İhlas Gazetecilik A.Ş. İzahname (SPK Onayına Sunulan)

03- 21.01.2021 Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor Hk.

Ek-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin  Yönetim Kurulu Kararı ve Rapor

02- 21.01.2021 Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu ve İzahname Gönderilmesi Hk.

01-21.01.2021 Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Süresinin Revize Edilmesi Hk.

36- 23.12.2020 Bedelli Sermaye Artırımı Hk.

35- 16.12.2020 Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili Hk.

Ek-1: SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadili

34- 16.12.2020 Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.

33- 14.12.2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Ek-1: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2: Hazır Bulunanlar Listesi

Ek-3: SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

32- 07.12.2020 Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Değişikliği Hk. 

31- 18.11.2020 14.12.2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Ek-1: Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

Ek-2: SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

30- 16.11.2020 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı

Ek-1: T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

29- 13.11.2020 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı’na Başvuru

Ek-1: SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni  

28- 12.11.2020 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi İle İlgili SPK Onayı

Ek-1: SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

27- 21.10.2020 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi SPK Başvurusu

Ek-1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

26- 19.10.2020 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Hk.

Ek-1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

25- 13.10.2020 İştirakimiz İhlas Haber Ajansı’nın Sermaye Artırım Kararı Hk.

24- 07.10.2020 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ve Komite Görevlendirmeleri Hk.

23- 29.07.2020 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.

Ek-1: SPK Onaylı İhraç Belgesi

Ek-2: SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişikliği

22- 27.07.2020 Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi Hk.

21- 24.07.2020 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

Ek-1: SPK Onaylı İhraç Belgesi

Ek-2: SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişikliği

20- 24.07.2020 Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusunun SPK Onayı Hk.

19- 09.07.2020 Esas Sözleşme Değişikliği ve İhraç Belgesinin Onayı İçin SPK’ya Başvuru Hk.

Ek-1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

Ek-2: İhraç Belgesi

18- 08.07.2020 Bağımsız Denetim Şirketi TTSG İlanı

17- 06.07.2020 Çıkarılmış Sermayemizin 120.000.000.-TL’den 180.000.000- TL’ye Artırılması Hk.

16- 02.07.2020 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

15- 02.07.2020 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

14- 25.06.2020 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması

13- 25.06.2020 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Ek-1: 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

12- 25.06.2020 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ek-1: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Ek-3: 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

11- 04.06.2020 Bedelsiz Sermaye Artırım Çalışmaları Hk.

10- 29.05.2020 30.05.2020 Tarihinde Yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tehiri Hk.

Ek: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

09- 28.05.2020 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek: 01.01.2020-31.03.2020 Tarihli Gelir Tablosu

08-30.04.2020 2019 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul’a Yapılacak Teklif Hk.

Ek: 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

07- 30.04.2020 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ek: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

06- 21.04.2020 Hisse Satışı Hakkında

05- 08.04.2020 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sebebiyle Alınan Önlemlere Ait Bilgilendirme

04- 30.03.2020 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03- 27.03.2020 Görev Süresi Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yerine Yeni Üye Atanması ve Komite Görevlendirmesi Hk.

02- 17.02.2020 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek: 01.01.2019-31.12.2019 Yılı Gelir Tablosu

01- 02.01.2020 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

21- 28.12.2018 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

20- 26.06.2018 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

19- 01.06.2018 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

18- 04.05.2018 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili ve İlanı

17- 27.04.2018 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili 
Ek-1: Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

16- 27.04.2018 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

15- 24.04.2018 Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi

14- 24.04.2018 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlzam ve İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.

13- 21.04.2018 2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Ek-1: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

12- 21.04.2018 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ek-1: 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
Ek-2: 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
Ek-3: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu
Ek-4: Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

11- 28.03.2018 Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.
Ek-1: Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

10- 28.03.2018 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09- 28.03.2018 2017 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul’a Yapılacak Teklif Hk.
Ek: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

08- 28.03.2018 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Ek: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

07- 15.03.2018 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

06- 19.02.2018 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Ek: 01.01.2017-31.12.2017 Yılı Gelir Tablosu

05- 09.02.2018 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı
Ek: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

04- 31.01.2018 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı
Ek: SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

03- 23.01.2018 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu
Ek: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

02- 19.01.2018 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Ek: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

01– 11.01.2018 Şirket Yönetim Kurulu’ndan İstifa ve Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atanması Hk.