Gazete


Yayın hayatına 22 Nisan 1970 tarihinde başlayan Türkiye Gazetesi (www.turkiyegazetesi.com.tr), kuruluşundan bu güne sahibi ve yayın politikası değişmemiş tek ulusal gazete olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye Gazetesi, gerçek ve doğru habercilik anlayışına sahip, basın-yayın ahlak ve ilkelerini tavizsiz uygulayan, evrensel ve çağdaş değerlere bağlı yayıncılık çizgisini benimseyen bir gazete olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye Gazetesi, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya sektöründe yer almaktadır.

Basın etik ilkeleriyle temel hak ve özgürlüklere sımsıkı bağlı olan Gazete, yaptığı çalışmalarla kendini sürekli yenileyerek, okuyucusunun ilgisini canlı tutmaktadır.

Türkiye Gazetesi, bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olarak, ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımı yapmaktadır. Dünyada özellikle A.B.D. ve Japonya’da çok yaygın olarak uygulanan elden dağıtım sistemi, okuyucu ile sağlam bir iletişim kurmakla beraber satış istikrarı da getirmektedir. Elden dağıtım ağı aynı zamanda İhlas Grubu’nun pazarlama faaliyetlerine önemli bir müşteri tabanı sağlamaktadır.