Misyon, Vizyon, Strateji


İhlas Gazetecilik’in Misyonu, Vizyonu ve Stratejik Hedefleri

Misyon: İhlas Gazetecilik için temel amaç, okuyucu ve diğer müşterilerine doğru haber ve bilgi sağlamak, dürüst yorum ve değerlendirme sunmaktır. Ayrıca, verdiği baskı hizmetlerinde de kaliteyi en üst seviyede tutmaktır. Şirket yöneticilerinin asli görevi ise, Kurum’u ve Gazete’yi bu amacın temeli olan bağımsızlığını koruyacak ve Şirket pay sahiplerine en yüksek değeri sağlayacak şekilde yönetmektir.

Vizyon: İhlas Gazetecilik, hedeflerine ulaşmak için, nitelikli yayıncılık, kaliteli baskı, çalışanlarına verdiği değer ve toplumsal sorumluluklarına gösterdiği özenle öne çıkar. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de toplumsal faydaya sağladığı desteği ve bu alandaki öncü rolünü devam ettirmektir.

Stratejik Hedefler: İhlas Gazetecilik’in stratejisi, müşteri odaklı hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojideki değişimleri yakından takip etmek; üretici yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak; satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve dünyanın önde gelen medyakuruluşları ile iş birliği yapmaktır.