Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler


İhlas Gazetecilik’in Misyonu, Vizyonu ve Stratejik Hedefleri

Misyon: İhlas Gazetecilik için temel amaç, okuyucularına doğru haber ve bilgi sağlamak, dürüst yorum ve değerlendirme sunmaktır. Ayrıca, müşterilerine verdiği baskı hizmetlerinde de kaliteyi en üst seviyede tutmaktır. Şirket yöneticileri Kurum’u ve Gazete’yi bu amacın temeli olan bağımsızlığını koruyacak ve Şirket pay sahiplerine en yüksek değeri sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Vizyon: İhlas Gazetecilik; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzlaşma, değişim ve paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koymaktadır. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişime paralel, yönetim-organizasyon bilimi ve insan kaynakları yönetimindeki gelişmeleri yakından takip ederek, diğer rakiplere göre rekabet avantajı elde etmek ve bu avantajını sürdürmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda gereken çalışmaları yaparak, kurum kültürü ve değerlerine uygun çağdaş bir vizyon çerçevesinde modern yönetim sistemlerini uygulamaktır.

Stratejik Hedefler: İhlas Gazetecilik’in stratejisi, müşteri odaklı hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojideki değişimleri yakından takip etmek; üretici yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak; satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile iş birliği yapmaktır.