Kalite, İSG ve Çevre Politikamız


İhlas Gazetecilik A.Ş. tüm çalışanlarıyla;

 • Müşteri ile iletişimden başlayarak; Baskı hazırlık, baskı ve baskı sonrası hizmetlerde bütün sorumlularımızla, işin başından sonuna kadar sınırsız müşteri memnuniyetini ve bunun sürekliliğini sağlamayı,
 • Baskı merkezlerimiz ile çalışanlarımızı, mevcut kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak sürekli geliştirmeyi,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile İnsan Kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanarak, çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza dürüst ve adil bir yönetim anlayışı ile yaklaşarak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasına izin vermemeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederek çalışanlarımızın mesleki gelişimi için gerekli çabayı göstermek ve özel hayatlarına da vakit ayırmalarını sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde ; Doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını asgariye indirmek, atıkları mümkün olduğunda yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek, çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Baskı hazırlık ve baskı sürecine ilişkin bütün hizmetlerimizi kendi bünyemizde ve en ileri teknolojiyle sağlamak, tüm faaliyetlerimizde kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmayı,
 • İş ve çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanlarımızın aktif katılımını sağlayarak ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘’sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’’ hedefine ulaşmaya çalışmayı,
 • Yasal yükümlülüklerimize, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC® ve TSE-HYB Standartları ile, yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına zararlı, olumsuz etkileri önlemeyi, kendimiz ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü tedbiri almayı, korumayı sağlamayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmeyi taahhüt eder… 07.01.2020 (10)

 

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. FSC® POLİTİKASI             

Kuruluşumuz FSC® Sertifikasına sahip olduğu süre zarfında doğrudan veya dolaylı olarak FSC® tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder:

 •  Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,
 •  Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,
 •  Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi,
 •  Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü,
 •  Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılması,
 •  Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda  tanımlanan, ILO Temel Sözleşmelerinin herhangi birinin ihlali. (19.08.2016)