Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni'nin Mesajı


Kıymetli Paydaşlarımız

Olağanüstü şartların hüküm sürdüğü bir yılı daha geride bıraktık… Global ölçekte peş peşe yaşanan fevkalade gelişmeler, son üç yılda dünyanın ekonomik ve siyasi dengelerinde büyük değişimlere yol açtı… 2020 yılında baş gösteren Kovid 19 salgını, iki yıl boyunca küresel üretim ve tüketim sisteminde büyük alt üst oluşlara sebep oldu. Bunun sonucu olarak da birey ve toplumlar üzerinde, ekonomik ve sosyal yönden çok derin etkiler oluştu. Daha net biçimde ifade etmek gerekirse, insanların hayat tarzı ile davranış biçimlerinde ve tüketim alışkanlıklarında, bir türlü sonu gelmeyen ‘mücbir sebeplerden’ dolayı; farklı kalıplaşmalar, kalıcı olgular gerçekleşti. Öyle oldu ki, ekonomik ve sosyal değerlendirmeler, “pandemi öncesi ve sonrası” diye, iki farklı dönemin parametreleriyle yapılmaya başlandı…

Pandeminin etkileri bütünüyle ortadan kalkmadan, bu defa Ukrayna savaşı bölgesel ve küresel çapta yeni bir gerilim kaynağı olarak devreye girdi! Diğer ikili ya da çok taraflı siyasi ihtilaflardan farklı olarak, Ukrayna meselesi; iki cephe ülkesinin dışında, dünyanın çok geniş bir kısmını da ekonomik ambargolar sebebiyle, doğrudan ve dolaylı olarak çok ciddi biçimde etkiledi. Ülkeler arasındaki düzenli ticari faaliyetlerde ciddi aksamalar yaşanmasının yanında, temel ihtiyaç maddelerinde dahi çok kritik seviyelerde tedarik problemleri baş gösterdi. Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’nin arabuluculuğu ile hayata geçirilen; “Tahıl Koridoru Anlaşması” sayesinde, dünyanın birçok ülkesi, açlık tehlikesine maruz kalmaktan kurtulmuş oldu… Ancak başta enerji ve teknoloji olmak üzere, pek çok alanda ülkelerin karşılıklı ambargo ve kısıtlamaları devam ediyor.

Hal böyle olunca da, kendi iştigal alanıyla doğrudan ilgili olsun veya olmasın, özellikle ithalat ve ihracat konularında, ticari kuruluşlar normal zamanlarda söz konusu olmayan engellerle, sınırlamalarla karşılaştı… Dolayısıyla faaliyetleri zorlaştıran ve yavaşlatan problemlerle yüz yüze gelindi. Tabiatıyla bu atmosferin, her yönüyle şirketlerin ticari faaliyetleri ve mali dengeleri üzerinde negatif etkiler doğurması kaçınılmaz bir sonuç oldu. Girdi fiyatlarındaki anlamsız dalgalanma ve rasyonel olmayan artışlar da bu sonucun yansımalarıdır. Küreselleşme olgusunun öteden beri ekonomik sınırları kaldırmasıyla birlikte, teknolojinin coğrafi mesafeleri de kısaltması; serbest ticaret sisteminin, eskiye nazaran bu tür durumlardan çok daha fazla etkilenmesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla faaliyet sahası ve rekabet kapasitesi hangi seviyede (ülkesel, bölgesel veyahut küresel ölçekte) olursa olsun, bu kuruluşların genel ekonomik sistemdeki sarsıntılardan etkilenmemesi mümkün olmamaktadır. Özetlemek gerekirse, son üç yıldaki global ekonomik, sosyal ve siyasi dalgalanmalar, zengin – fakir bütün ülkeler açısından fazlasıyla olumsuz neticeler doğurdu.

İhlas Gazetecilik olarak, daha önce tecrübe edilen zorluklarla baş etme becerimizi ve olumsuzlukları yönetme yeteneğimizi, genel hatlarıyla işaret ettiğimiz böyle bir iklimde de, tekrar sergilemeyi başardığımızı belirtmek isterim. Bu başarının ortaya konmasında, köklü ve istikrarlı ticari yapımız; çetin şartlara karşı dayanıklılık özelliğimiz ve rekabet kabiliyetimiz, her zamanki gibi bizim en büyük güç kaynağımız oldu. Bu arada, şunu da kaydedelim ki, medya sektörünün uzun yıllardan beri baş etmeye çalıştığı zorluklar, dezavantajlar, azalmak şöyle dursun, tam tersine daha ağırlaşan bir seyir içindedir. Sektör içi ve sektör dışı menfi etkenlerin bu denli artması, hizmette sürdürülebilirliği, kaliteyi ve tabii rekabet şartlarını da kat be kat zorlaştırıyor. Memnuniyetle ifade edelim ki, bir kısmına yukarıda işaret ettiğimiz bütün olumsuzluklara rağmen, İhlas Gazetecilik A. Ş. sektördeki müstesna kimliğiyle, 2022 yılında da kaliteli hizmet üretmeye devam etti. Okuyucu memnuniyeti yönüyle zirvedeki yerini muhafaza etti. Bu mutlu başarıyı, siz okuyucularımız ve paydaşlarımıza iftiharla duyurmaktan kıvanç duyuyoruz. Hep birlikte nice başarılara…

Saygılarımla,

İSMAİL KAPAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Yayın Yönetmeni