İmtiyazlı Paylara İlişkin


İMTİYAZLAR: 

Madde 9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az 4’ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5’i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7’i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9’u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.