2014 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimiz 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 31.03.2015 tarihinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Tolpantısı Sonuçlarına Şirketimiz Kurumsal İnternet Adresinde yer alan aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari

Kamuoyuna duyurulur.