2020 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2021 tarihinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarına Şirketimiz Kurumsal İnternet Adresinde yer alan aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Özel Durum Açıklamaları

Kamuoyuna duyurulur.