2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2022 tarihinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarına Şirketimiz Kurumsal İnternet Adresinde yer alan aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari

Kamuoyuna duyurulur.