Bağımsız Denetim Firması Seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun ilgili mevzuatı gereği, 2016 yılına ait Denetçi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.” Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.