Bağımsız Denetim Firması Seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılına ait Denetçi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.” Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.