Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.12.2020 tarihinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarına Şirketimiz Kurumsal İnternet Adresinde yer alan aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari

Kamuoyuna duyurulur.