Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu